ساخت مجسمه با پارچه. هر چیز در تماس با خلاقیت زیبا و با ارزش می شود، مثل همین پارچه ها و سوزن ها .

 

Arch2o-Nylon-Sculptures-1 Arch2o-Nylon-Sculptures-2 (1) Arch2o-Nylon-Sculptures-3 Arch2o-Nylon-Sculptures-4