همگان از نقش خلاقیت در زندگی روزمره باخبریم. اینکه چگونه یک طرح جالب و نو در کوچه، خیابان و دنیای اطرافمان، دید روزمرگی را از بین می برد و روح نشاط و طراوت را در زندگی جاری  می کند. در دنیای که محکوم به زندگی هستیم چرا زیباتر زندگی نکنیم. امروز دنیا را کمی متفاوت تر و از روزنه خلاقیت بنگریم.

در ادامه طرحی از یک مبل – تخت خلاقانه را با هم می بینیم.

تخت خلاقانه,مبل خلاقانه (1)
تخت خلاقانه,مبل خلاقانه (2)
تخت خلاقانه,مبل خلاقانه (3)
تخت خلاقانه,مبل خلاقانه (4)
تخت خلاقانه,مبل خلاقانه (5)