اگر ۳۷۵ میلیون سال در زمان به عقب بازگردیم، ماهی‌ای را خواهیم دید که برای نخستین بار شروع به راه‌رفتن در خشکی کرده. آن‌طور که دیرینه‌شناسان می‌گویند این زمانی است که این ماهی با استفاده از مفاصل و باله‌های قدرتمند خود شروع به راه رفتن در خشکی کرده و حیات از آب خارج شده است. نیل شوبینُ دیرینه‌شناس دانشگاه شیکاگو و راهبر اصلی مطالعه‌ای که منجر به این کشف شده، می‌گوید«:مفاصل ران این ماهی که «تیکتالیک» نام گرفت، بسیار قدرتمند به نظر می‌رسند» تیکتالیک در رودخانه‌های باتلاقی یعنی محیطی شبیه به آمازون امروز زندگی می‌کرده و با طولی حدود ۲.۷ متر ماهیِ گوشتیِ شکارچی بوده که به کروکودیل آ‌ب‌های شیرین شباهت داشته. گردن تیکتالیک به طرز عجیبی چابک بود و این جانور به کمک شش‌های اولیه می‌توانسته بیرون از آب زنده بماند این کشف نشان می‌دهد جانوران (به جز حشرات) چطور برای نخستین بار پا به خشکی گذاشتند. شوبین می‌گوید این کشف نشان می‌دهدکه انتقال به خشکی یک انتقال واقعی است و نه انتقال از دریا به خشکی صرفا به عنوان یک رویداد آنی. جانوران پیش از آمدن به خشکی در انتقالی طولانی و آرام، از آب‌های عمیق به آب‌های کم‌عمقُ، مرداب‌ها و خطوط ساحلی مهاجرت کردند و سر انجام بخشی از آنها برای همیشه پا به خشکی گذاشتند.