چند روز پیش گوگل ماشین حساب موتور جستجوی خودش را ارتقاء داد و یک ماشین حساب مهندسی را جایگزین آن کرد.

ماشین حساب مهندسی گوگل

کافی است یک عملیات ریاضی را در گوگل بنویسید تا پنل ماشین حساب ظاهر شود. به عنوان مثال در گوگل ۲+۲ را جستجو کنید. جستجوی عبارت calculator نیز شما را مستقیما به صفحه ماشین حساب می برد.