یونیسف، این بار در حمایت از کودکان و در جهت بالابردن سطح آگاهی در مورد ۱۴۵ میلیون کودک بی سرپرست و رهاشده تبلیغات جالبی را آغاز کرده است که بسیار مورد توجه رسانه های جمعی قرار گرفته است.
کالسکه بچه رها شده در شهر که از آن صدای گریه شنیده می شود. اگر با شنیدن صدای گریه حس مادرانه تان برانگیخته شد و به سمت کالسکه رفتید حتما نامه درون آن را مطالعه کنید:

«با تشکر از شما برای مراقبت، امیدواریم که انسانهای بیشتری شبیه شما وجود داشته باشد. یونیسف یک مادر برای یک لحظه»

تبلیغ یونیسف- یک مادر برای یک لحظه
این طرح در ۱۴ شهر فنلاند اجرا شده است که سیل واکنش رادیو و تلویزیون و وب سایت ها را در برداشته است بطوریکه تخمین زده می شود پس از ۲ روز، ۸۰ درصد مردم فنلاند از این طرح باخبر شده اند.

«با حمایت یونیسف هر کس می تواند برای یک لحظه هم که شده مادر آنها باشد»