آنا افتایمی و همسرش سان خوزه، برنده جایزه عکاسی کودک کالیفرنیا شدند! طرحی که این دو هنرمند ارائه داده دادند به «ماجرای تخته سیاه» شهرت یافت. ماجرای تخته سیاه حکایتی از رویاپردازی هر دو عکاس است که از کودکان در پشت صحنه ای از تخته سیاه نقاشی شده ایده گرفته شده است.
همانطور که قطعا متوجه شده اید آنا و خوزه، تخته های نقاشی شده را در زیر کودکانی که خواب بوده اند قرار داده و عکاسی کرده اند.
درود بر هنر و هنرمند…

کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه کودک و تخته سیاه