قیدی یه چیزها را بزنید

قید یه چیزهایی را بزنید

در این عصر فراوانی و سرازیری اطلاعات، افراد پیشرو، کسانی هستند که مشخص می نمایند از چه چیزی چشم پوشی کنند، بنا بر این روی آنچه که واقعا برایشان مهم است، تمرکز می کنند. هیچ چیز بیشتر از ایده ی قابلیت های نامحدود، فلج کننده تر نیست. این ایده که شما هر کاری را می توانید انجام دهید، واقعا وحشتناک است.

شیوه فائق آمدن بر سد خلاقانه، این است که به سادگی برای خودتان محدودیت هایی وضع کنید. به نظر متناقض می آید، ولی وقتی به کار خلاقانه تبدیل می شود، محدودیت ها معنای آزادی می گیرند. در وقت ناهاری تان نت یک آهنگ را بنویسید. تنها با یک رنگ نقاشی بکشید. بدون هیچ سرمایه اولیه ای، یک تجارت راه بیندازید. اگر تلفن همراهتان آی فون است، با استفاده از آن و مانند پرژوکتور، یک فیلم روی دیوار پخش کنید و با دوستانتان ببینید. بدون قطعات یدکی، یک ماشین بسازید. با چیزی خلق نکردن، باعث عذر و بهانه نشوید؛ همین حالا با زمان، فضا و مواد اولیه ای که دارید، چیزی خلق کنید.

محدودیت های واقعی، شما را به سوی بهترین کار سوق می دهند. می دانید مثال مورد علاقه ی من چیست؟ دکتر سیوس کتاب گربه ای با کلاه را تنها با ۲۳۶ کلمه ی متفاوت نوشته است، خب ویراستار کارهایش با او شرط بست که او نمی تواند کتابی با ۵۰ کلمه متفاوت بنویسد. دکتر سیوس برگشت و با کتاب “تخم مرغ های سبز و ژامبون” یکی از پرفروشترین کتاب های کودک در طول تاریخ، شرط را برنده شد.

 

این که به خودتان بگویید تمام زمان های دنیا، تمام پول های دنیا، تمام رنگ های جعبه رنگ و تمام چیزهایی را که می خواهید، در اختیار دارید، تنها خلاقیت را می کشید.  “جک وایت”