12 قانون جهانی نانوشته و غیرقابل انکار

قانون احتمالات – احتمال دیده شدن شما از طرف دیگران وابسته به میزان حماقت عمل انجام شده توسط شماست.
قانون برخورد نزدیک – احتمال دیده شدن شما هنگامی که با کسی هستید که تمایل دارید کسی از آن ملاقات خبردار نشود، به شدت افزایش می یابد.
قانون استدلال منطقی – هرچیزی امکان پذیر است اگر و فقط اگر شما ندانید راجع به چه موضوعی صحبت می کنید.
قانون تعمیرگاه مکانیکی – به یقین بعد از اینکه دست شما گریسی شود، بینی تان شروع به خارش خواهد کرد.
قانون اعداد تصادفی – اگر شما شماره ای را به اشتباه شماره گیری کنید، آن شماره هیچگاه اشغال نخواهد بود و حتما نیز جواب داده خواهد شد.
قانون بهانه – اگر به رئیس تان بگویید که چون چرخ ماشینم پنچر شده بود دیر رسیدم، فردا چرخ ماشین تان پنچر خواهد شد.
قانون حمام – هرگاه کامل زیر دوش قرار گرفتید، تلفن زنگ خواهد خورد.
قانون نتیجه – وقتی تلاش می کنید به او بفهمانید که ماشین خراب است و کار نمی کند، ماشین …
قانون خارش – شدت خارش در نقاطی که دسترسی به آن ندارید بیشتر از نقاط در دسترس است.
قانون قهوه – به محض اینکه می نشینید تا یک فنجان قهوه داغ بخورید، رئیس شما را به انجام کاری وا می دارد تا قهوه شما سرد شود.
قانون پزشکان – اگر مریض شوید و وقت دکتر بگیرید، زمانی که می خواهید پیش دکتر بروید احساس خواهید کرد حالتان بهتر شده است و اگر نروید همچنان مریض خواهید ماند.
قانون جاذبه – هرگونه ابزار، پیچ، مهره هرگاه از دستتان بیافتد به غیر قابل دسترس ترین گوشه خواهند افتاد.