کانون گرم خانواده بستری مناسب برای رشد، پویندگی و بالندگی انسان است. خانواده همان دریچه پر مهر زندگی است. همان که قلب هایمان از عشق تک تک پنجره هایش سرشار و وجودمان در آتش عشقشان سوزان. زندگی مان در قاب عکس هاشان زیباست و شادی وجودیمان در گرو خنده های آنهاست. خانواده متجلی ابدیت صفات آفریدگار است، الهه عشق- مادر، طلایه دار اعتبار- پدر، تجلی ایثار- همسر، دریای حضور- برادر، وامدار محبت- خواهر و فرزند تلاشی برای زمینی شدن است. خوانندگان پر مهر مجله وزین WeAre.ir امروز نیز با ما باشید تا زندگی را از پنجره زیبای خانواده ببینیم.

قاب عکسی از جنس زندگی

قاب عکسی از جنس زندگی

محبتی در قالب بوسه های آتشین

خانواده همپای روزهای ابری و بارانی

شادی با هم بودن

رویای دیروز، خاطرات امروز

محبت ها در حساب نمی گنجند

به استواری گام هایتان ایمان دارم

آرامشی کودکانه

جهان را بدون وجود پر مهرتان نمیخواهم