داشتم بازی های المپیک می دیدم که رسید به دو ماراتن. گفتم یه مطلبی بنویسیم اندر احوالات دوماراتن 🙂 …

دو ماراتن چیست و از کجا پدید آمده است؟

دو ماراتن در مسافتی بطول ۴۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر انجام می شود. اما چرا این مسافت برای دویدن انتخاب شده است؟ در جواب باید گفت که این انتخاب ریشه در تاریخ ایران و یونان دارد.
در زمان حکومت داریوش کبیر ، هیپاس از طرف وی ماموریت یافت تا آتن را تصرف کند. هیپاس به این مهم نائل شد و لشکریان را در دشت ماراتون استراحت داد . قوای شکست خورده یکی از افراد خود را بنام پیپدوس بمنظور کمک از اسپارتها به آن سرزمین فرستاد و نامبرده این مسافت را بدون استراحت و با دو پیمود تا اینکه در کمک رسانی از اسپارتها موفق شد و بالا فاصله مسافت اسپارتا و ماراتون را بحالت دو پیمود تا خبر دریافت کمک را به آنان برساند. همین امر باعث گردید تا قوای شکست خورده در مصاف بعدی موفق به پیروزی گردد و مجددا فید پیپدوس فاصله میان ماراتون و آتن را پیمود و پس از آنکه خبر پیروزی را به آتن رسانید نقش بر زمین شد و زندگی را وداع گفت.

به نوشته مورخین این مسافت حدود ۴۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر است.به پاس گرامیداشت این فداکاری ،مسابقه ای بدین نام و با حضور دوندگان زیاد انجام می شود تا یاد و خاطره آن سرباز فداکار زنده نگهداشته شود.هر چند که یاداوری شکست در برابر یونان ،بواسطه فداکاری سرباز مذکور ،برای ما ایرانیان چندان خوشایند نیست.

دو مارتن

ایده دو ماراتن جدید از زبان شناس فرانسوی، از Michel Breal ، است که کمیته بین المللی المپیک آنرا قبول کرد. اولین مسابقه دو ماراتن در سال ۱۸۹۶ برگذار شد. در مسابقات المپیک ،غالبا آخرین مسابقه برای ورزشکاران،دو ماراتون است و با انجام آن بازیهای المپیک به پایان می رسد. اما این المپیک لندن که ظاهرا اینجوری نیست.