دور از جون شما میگن فلانی اینقدر گیجه که فرق اسب و قورباغه رو تشخیص نمیده!! به عکس زیر نگا کنین…