ضرر وزیان مصرف سیگار بر کسی پوشیده نیست. اگر سیگار می کشید بدانید که دچار یک مصیبت جدی هستید. حتی شما دوست عزیز که روزی فقط یک نخ یا بیشتر دود می کنید. این طاعون روزگار ما آنچنان بر بدنمان اثر گذار است که حتی اگر همین امروز و همین لحظه آنرا برای همیشه ترک کنید به این راحتی دست از سر سلامتی شما بر نمی دارد. باور نمی کنید؟ پس ادامه مطلب را بخوانید

آیا می دانستید: اگر همین لحظه سیگار را ترک کنید ۸ ساعت طول می کشد تا منوکسید کربن خونتان به حالت عادی یرگردد

آیا می دانستید:اگر دقیقا همین لحظه دیگر سیگار نکشید ۴۸ ساعت طول می کشد تا انتهای اعصاب شروع به رشد کنند و تشخیص مزه ها و بو ها به حالت معمول خود بازگردد.

آیا می دانستید: اگر همین حالا و نه بعدا سیگار را ترک کنید ۱ سال طول میکشد تا خطر حمله ی قلبی تقریبا و نه کاملا به حالت یک انسان غیر سیگاری برسد

آیا می دانستید: اگر این سیگار آدمکش را از زندگیتان کنار بگذارید ۱۵ سال طول میکشد تا خطر انسداد شریان ها به حالت یک انسان غیر سیگاری برسد

نمی دانستید؟ اما حالا می دانید اگر همین حالا ترک کنید شاید امیدی باشد…