درودی به گستره ی اقلیم مهربانی تقدیم به وجود نازنین خوانندگان این سطر های بیقرار، باشد که ما را به دلهایتان راه دهید. مکاتبات پر مهرتان باعث افتخار عاشقانه های مجله ی WeAre.ir می باشد.  ما نیز در انتظار نظرات پر شورتان هستیم. این چشم انتظاری ها همه ی دلخوشی ماست. دیریست بهار با همه ی کبر و ناز اردیبهشتیش دنیا را زیباتر کرده است، تا ما با شما از معجزه ی طبیعت بگوییم. زیرا بهار وقت دل سپردن است، بهار هنگام عاشقییست. به فرمایش استاد سخنوران وطنی، سعدی شیرازی عزیز، بیا که وقت بهار است تا من و تو بهم…..به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را.

غزلی که برای این ورق از دفتر عاشقانه های خود شما برگزیده ام از سروده های گذشته خودم می باشد. در سرزمین بزرگان شعر و ادب عنوان شاعر برای یکی چون من، لقب گزافیست. شاید بتوان گفت گاهی مرتکب شعر می شوم. تقدیم به چشمهایتان

ای روسری‌ات تورِ سرافرازی‌ها                        خوابیده سرش بر سر طنّازی‌ها
لب‌های تو را دیدم و افتاد دلم                            در قافیه‌ی تنگ هوس‌بازی‌ها
چشمی که دلم ذوب نگاهش شد و ریخت           در قالب و ابعاد غزل‌سازی‌ها
اندام تماشایی و موزون تو داشت                      برجسته ترین نوع فضاسازی‌ها
در یاد من از لهجه‌ی دل‌چسب عسل                   استاد سخن آمد و شیرازی‌ها

                                                                                                                 (مهدی آل ابراهیم)