تاریخ پر است از افراد، شخصیت ها و حوادثی که تاثیر شگرف بر بشریت گذاشته اند. بسیاری از این حوادث و شخصیت ها در قالب عکس هایی قدیمی ماندگار شده اند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی عکس های سیاه و سفید گذشته را با توانمندی های بسیار بالایی رنگ آمیزی نمود ه اند. با هم به برخی از این نوع عکسها می نگریم. در قالب این عکسها خود را به گذشته می بریم و چارچوب فکری خود را به حال سوق می دهیم.

پسر بی خانمان شده با یک اسباب بازی در دست. لندن۱۹۴۵


فاجعه هیندنبرگ- می ۱۹۳۷


کمانداران ژاپنی در حدود ۱۸۶۰

نمایی از ساختمان کنگره در نشویل، تنسی-در طول جنگ های داخلی سال ۱۸۶۴

نوازندگی بیگ جی مک نیلی در سالن المپیک لوس آنجلس سال ۱۹۵۳

 

 

آلبرت انیشتین، لانگ آیلند، نیویورک تابستان ۱۹۳۹

پسری جوان در بالتیمور جولای ۱۹۳۸

اسکار دوم پادشاه سوئد و نروژ، ۱۸۸۰