شاید شما نیز مانند بسیاری از مردم وقتی به آسمان نگاه می کنید شروع به بازی با ابرها کنید، شروع به خیالبافی کرده و هزاران تصویر را در اسمان با خیال خود بوجود می آورید. این کار یکی از بهترین و ساده ترین تفریحاتی است که می توان داشت. هنرمند تجسمی آلمانی به نام Markus Einspannier نیز علاقه بسیاری به این تفریح دارد. مارکوس با استفاده از دوربین تخیلات خود در مورد آسمان را به تصویر کشیده است. مارکوس  می گوید به علت علاقه بسیار زیادی که به این کار داشتم پدر و مادرم برای من یک دوربین پلاروید خریدند و من از آن روز شروع به عکس برداری از آسمان کردم. نمونه ای از عکس های او را در ادامه می بینید.