چند سالی است که بازار عکس های سلفی داغ است. همه در هرکجایی که هستند دست به دوربین شده و شروع به گرفتن عکس های سلفی از خود می کنند. همیشه در این عکس ها ایده های متفاوتی از عکاسی به چشم می خورد. در این مطلب یک خلاقیت جدید در عکاسی سلفی برای شما قرار داده ایم. آلن دیکسون ۲۹ ساله از ایرلند شروع به گرفتن عکس های سلفی با حیوانات کرده است. این عکس ها به صورتی است که بیننده فکر می کند که آلن با یک دوست چند ساله خود در حال عکس گرفتن است. آلن به کسانی که مایل به گرفتن چنین عکس هایی هستند توصیه می کند که در هنگام عکاسی بسیار مراقب باشند تا حیوانات را تحریک نکند، باید به شیوه ای ارام اعتماد آنها را به دست اورید و سپس شروع به عکاسی کنید.

funny-animal-selfies-allan-dixon-3

funny-animal-selfies-allan-dixon-10

funny-animal-selfies-allan-dixon-11

funny-animal-selfies-allan-dixon-12

funny-animal-selfies-allan-dixon-13

funny-animal-selfies-allan-dixon-16

funny-animal-selfies-allan-dixon-18

funny-animal-selfies-allan-dixon-19

funny-animal-selfies-allan-dixon-21

funny-animal-selfies-allan-dixon-23

funny-animal-selfies-allan-dixon-261