عکسی خیره کننده از شیکاگو منعکس شده در دریاچه میشیگان

این تصویر نمونه ای کاملی است از اینکه به شما بقبولاند چرا همیشه باید روی صندلی کنار پنجره هواپیما در یک پرواز بنشینیم! این چشم انداز خیره کننده توسط یک مسافر پرواز شیکاگو به نام مارک هرش (Mark Hersch)، نزدیک فرودگاه بین المللی شیکاگو در هفته گذشته شکار شده است. این عکس  باور نکردنی که توسط آیفون وی گرفته شده است دقیقا زمانی گرفته شده است که خط افق شیکاگو سایه خود را بر روی سطح دریاچه میشیگان انداخته است.

یک فیزیکدان حتی یک طراحی در توضیح خطوط چشم انداز که به درون تصویر می روند ارائه داده است.

 

این عکس عرفانی است که قطعا یک شات یک بار در طول عمر می باشد.