گونه جدیدی از عنکبوت ها به تازگی در مراکش کشف شده که دست کمی از یک ژیمناست ندارد. این عنکبوت که در عرق الشبی مراکش زندگی می کند اولین گونه عنکبوتیست که برای جابه جایی از حرکتی شبیه چرخ و فلک و پشتک، واروهای ژیمناستیک استفاده می کند. البته گونه ی دیگری از عنکبوت بنام عنکبوت چرخنده ی طلایی  با رفتار مشابه قبلا توصیف شده بود که تنها در سرازیری ها از این قابلیت استفاده می کرد. اما Cebrennus rechenbergiبا حرکتی شبیه پشتک های ژیمناستیک حرکت خود را آغاز می کند و می تواند به این صورت در سطوح صاف و حتی مسیر های سربالایی نیز حرکت کند.

این نوع حرکت به عنکبوت امکان جابه جایی با سرعت دو متر برثانیه را می دهد که دوبرابر سرعت راه رفتن معمولی است. عنکبوت از این استراتژی هنگامی که شکارچی های احتمالی نزدیک می شوند استفاده می کند. علاوه بر این ها این عنکبوت معمار قابلی نیز هست. این عنکبوت ها با استفاده از تار ساختارهای لوله مانندی در ماسه ها ایجاد می کند که عنکبوت را از آفتاب بیابان و مواجهه با شکارچیان محافظت می کند. این عنکبوت از لحاظ ظاهری بسیار شبیه گونه دیگری از عنکبوت بنامCebrennus villosus که ساکن تونس است می باشد اما محققان با مشاهده تفاوت در دستگاه تناسلی و همینطور این شیوه منحصر به فرد حرکت متوجه متفاوت بودن این دو گونه شدند. کاشف این عنکبوت که متخصص بیونیک است چنان شیفته ی این بندپای جهنده شده که روباتی بنام تاببوت را( به معنی عنکبوت در زبان باربری) طراحی کرده که می تواند هم راه برود و هم مشابه عنکبوت بغلتد. او معتقد است که این شیوه حرکت می تواند برای حرکت ربات های مورد استفاده در اکتشاف های بستر دریا و یا حتی سطح مریخ مورد استفاده قرار گیرد.