شاد باش

نه یک روز ‌‌که همیشه…

بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد

که پشیمان شوند

آنان که بر سر غمگین کردنت

شرط بسته اند …. 

         جسارت می خواهد نزدیک شدن به افکار دختری

                 که روزها مردانه با زندگی می جنگد

                      و شبها بالش از هق هق

                         دخترانه اش خیس

                               است …..

عروسکها هر گز گریه نمی کنند …

نمی گــــــــــــــریند…

حرف نمی زنند…

قهر نمـــــــــــــــــی کنند…

دوست نمـــــی شوند…

بازی نمـــــــــــــــــی کنند…

اما خوب ادای همه چیز را در می آورند…

و من تنها یک عروسکـــــــــ✘ــــــــم! ! !

[تصویر:  0.128645001337953233_jazzaab_ir.jpg]

اینجا ماندن بهانه می خواهد

اینجا حرفهای بی منطق من بوی دلتنگی می دهند !!

اینجا گودالی برای بارانها نیست ، حس درد و دل را کور می کند …

من از اینجا صبر را در پیچیده ترین نحو ساده آموختم

اینجا مردن بهانه نمی خواهد ، وقتی تو نباشی ……

سخنی با زندگی
از قوی بودن خسته ام!
 
دلم یک شانه میخواهد،
 
تکیه دهم به آن و بی خیال همه دنیا، دلتنگی هایم را ببارم…!!!