در این مطلب چندین طرح doodle تحسین برانگیز اثر هنرمند گرام کربی روزانس را با هم می بینیم. هنر زیباست و هنرمند شایسته احترام…