هنرمند گرام، Jordan Mang-osan، یک هنرمند فیلیپینی خلاق. با استفاده از یک ذره بین، اشعه های خورشید را بر روی تخته های چوبی کار خود متمرکز می کند و با سوزاندن نقشه های زیبا و هنرمندانه را ایجاد می کند. نقاشی های وی در خصوص  فرهنگ، تاریخ و محیط زیست منطقه Cordilleras ، منطقه مادری خود و مردم ایگورات (قبیله خود) می باشد.