طراحی های جالب و خلاقانه با الهام گرفتن از میوه جات. در زیر می توانید زیباترین و خلاقانه ترین کیف و کفش و لوازم را ببینید

 

طراحی های خارق العاده

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-02

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-03

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-04

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-05

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-06

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-07

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-08

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-09

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-10

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-11

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-12

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-13

 

Arch2O-Matter-of-Taste-Fulvio-Bonavia-14