ناسا (NASA) مجری طرح های فضایی (تجاری و نظامی) ایالات متحده آمریکاست که در سال ۱۹۵۸ پایه گذاری شد. امروز تصاویری از طراحی های آینده فضایی ناسا را با هم می بینیم.

طراحی های آینده فضایی ناسا (1)
طراحی های آینده فضایی ناسا (12)
طراحی های آینده فضایی ناسا (11)
طراحی های آینده فضایی ناسا (10)
طراحی های آینده فضایی ناسا (9)
طراحی های آینده فضایی ناسا (8)
طراحی های آینده فضایی ناسا (6)
طراحی های آینده فضایی ناسا (5)
طراحی های آینده فضایی ناسا (7)
طراحی های آینده فضایی ناسا (4)
طراحی های آینده فضایی ناسا (3)
طراحی های آینده فضایی ناسا (2)