جدایی از طبیعت، نور خورشید و هوای تازه که بسیاری از ما در دفاتر کار خود با آن مواجه هستیم، می توانند محیط کار را بصورت افسرده و بسیارخسته کننده در آورد. یک معمار خوش ذوق لهستانی به نام Zalewski ایده ای منحصر به فرد داده است که این مشکل را برای محیط کار حل می کند. یک راهرو مارپیچ در فضای باز که سطح آن پوشیده از چمن می باشد،  دفاتر مختلف را بهم متصل می کند، کارمندان اجازه پیاده روی در این مارپیچ سبز را دارند. در واقع این یک کار مفهومی است که هدف آن حل مشکلات ایجاد شده در محیط های کاری سریسته و ملال آور می باشد. از پایین که به این راهرو های مارپیچ نگریسته شود انعکاس خیابان در سطح زیرین رفلکسی آن باعث خلق تصاویر جذابی از خیابان می شود.

green-walkway-concept-zalewski-architecture-group-1