هنرمند صرب دوسان کرتولیکا Dušan Krtolica  کودک نابغه بزرگ و هنرمند میباشد. این کودک ۱۱ ساله یک هنرمند بزرگ می باشد، وی طراحی بی نظیری از طیفذوسیعی از گیاهان، آناتومی بدن انسان و جانوران را با یک سطح از مهارت که بسیار فراتر از سن و سالش می باشد انجام می دهد. کرتولیکا  از زمانی که دو ساله بوده نقاشی می کشیده است. چیزی که بسیاری از هنرمندان بزرگسالان کاملا قادر نمی توانند ادعا کنند این است که وی در زمانی که هشت سال بیشتر نداشته است، دو نمایشگاه انفرادی ملی داشته است. نابغه جوان به وضوح دارای یک شیفتگی قوی است. اکثر نقاشی های زیبای خود با گونه های بی شماری مختلف از هر گیاهی و حیوانی در زیر آفتاب اشباع می باشد. مانند بسیاری از پسران هم سن اش، او نیز توسط دایناسورها و سایر گونه های منقرض مجذوب شده است، و او نه تنها ماجراهای هنری حیات وحش خود را محدود به موجودات زنده  نکرده بلکه پرندگان باستانی و پستانداران اولیه نیز در مناظر زیبای خود وارد کرده است.

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-9

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-1

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-2

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-3

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-4

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-5

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-6

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-7

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-8

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-10

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-11

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-12

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-13

detailed-pen-drawings-prodigy-dusan-krtolica-14