سری دوم صحنه های فیلم قبل و پس از جلوه های ویژه را در این پست با هم خواهیم دید.

ا. ماتریکس (The Matrix)

11-1 11

 

۲. مردان ایکس: روزهای آینده گذشته (X-Men: Days Of Future Past)

12-1 12

 

۳. بازی تاج و تخت (Game Of Thrones)

13-1 13

 

۴. هابیت ( The Hobbit)

14-1 14

 

۵. آلیس در سرزمین عجائب (Alice In Wonderland)

15-1 15

 

۶. اوز، بزرگ و قدرتمند ( Oz, The Great And Powerful)

16-1 16

 

۷. هری پاتر و شاهزاده دورگه ( Harry Potter And The Half Blood Prince)

17-1 17

 

۸. راز در چشمانشان (The Secret In Their Eyes)

18-1 18

 

۹. زندگی پای ( Life Of Pi)

19-1 19

 

۱۰. گرگ وال استریت (The Wolf Of Wall Street)

20-1 20