• جرم خورشید ,۳۰۰,۰۰۰ بار بزرگتر از زمین وحجم آن ۱,۳۰۰,۰۰۰ برابر زمین است.
  • سیاره ی زهره گرم ترین سیاره ی منظومه ی شمسی است که سطح آن دمایی بالغ بر ۴۵۰ درجه سانتی گراد دارد.
  • ماه دارای حفره ها و ناهمواری های  بیشتری نسبت به زمین است زیرا عوامل آب و هوایی  مانند باران و باد و عواملی مانند زلزله و فرسایش در ماه وجود ندارد  که این عوامل در زمین باعث همواری شده است.

  • زحل تنها سیاره ی دارای حلقه نیست بلکه سیاره های ژوپیتر، اورانوس و نپتون نیز دارای حلقه هستند اما این حلقه ها مانند زحل مشخص نیستند.
  • جای پای فضانوردان بر روی ماه برای همیشه بر روی سطح ماه باقی می ماند زیرا آنجا هیچ بادی نمی وزد.
  • به خاطر گرانش کمتر وزن فردی که بر روی زمین ۱۰۰ کیلوگرم است بر روی مریخ تنها ۳۸ کیلوگرم است.
  •  تنها سیاره ای که خلاف بقیه سیاره ها می چرخد زهره است.
  • برخی از سریع ترین شهاب ها می توانند با سرعت ۴۲ کیلومتر بر ثانیه حرکت کنند.
  • بسیاری از دانشمندان عقیده دارند که  برخورد شهاب سنگ عظیم  باعث انقراض دایناسورها در ۶۵ ملیون سال قبل شده است.
  • منظومه ی شمسی ۴.۶ میلیارد سال پیش تشکیل شده است.