جنگل و رودخانه آمازون
رودخانه آمازون، طولانی ترین رودخانه جهان که از میان هفت کشور عبور می کند. (برزیل، اکوادور، ونزوئلا، کلمبیا، گویان، پرو و سورینام)

جنگل و رودخانه آمازون

جنگل و رودخانه آمازون

جنگل و رودخانه آمازون

جنگل و رودخانه آمازون

 

خلیج هالانگ (ویتنام)

خلیج هالانگ (ویتنام)

خلیج هالانگ (ویتنام)

خلیج هالانگ (ویتنام)

خلیج هالانگ (ویتنام)

خلیج هالانگ (ویتنام)

خلیج هالانگ (ویتنام)

 

کوهستان صاف (آفریقای جنوبی)

کوهستان صاف (آفریقای جنوبی)

کوهستان صاف (آفریقای جنوبی)

کوهستان صاف (آفریقای جنوبی)

کوهستان صاف (آفریقای جنوبی)

کوهستان صاف (آفریقای جنوبی)

کوهستان صاف (آفریقای جنوبی)

 

آبشار Iguazu (برزیل، آرژانتین)

آبشار Iguazu (برزیل، آرژانتین)

آبشار Iguazu (برزیل، آرژانتین)

آبشار Iguazu (برزیل، آرژانتین)

آبشار Iguazu (برزیل، آرژانتین)

آبشار Iguazu (برزیل، آرژانتین)

آبشار Iguazu (برزیل، آرژانتین)

 

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

 

جزیره کومودو (اندونزی)

جزیره کومودو (اندونزی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره کومودو (اندونزی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

جزیره کومودو (اندونزی)

جزیره Jejudo (کره جنوبی)

 

روزخانه زیرزمینی Puerto Pricesa (فیلیپین)

روزخانه زیرزمینی Puerto Pricesa (فیلیپین)

روزخانه زیرزمینی Puerto Pricesa (فیلیپین)

روزخانه زیرزمینی Puerto Pricesa (فیلیپین)

روزخانه زیرزمینی Puerto Pricesa (فیلیپین)

روزخانه زیرزمینی Puerto Pricesa (فیلیپین)

روزخانه زیرزمینی Puerto Pricesa (فیلیپین)