تا حالا بارها شاهد تعقیب و گریز آهو و یوزپلنگ بوده اید اما این بار یوزپلنگ تنش را به آب میزتد، وسط رودخانه از آب بیرون می آید، یک تمساح را شکار میکند و با شکارش به آن طرف رودخانه بر میگردد .

 

momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-11-640x406 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-12-640x436 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-13-640x442 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-14-640x457 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-15-640x420 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-16-640x419 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-17-640x423 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-18-640x408 momen-menakjubkan-jaguar-menerkam-seekor-caiman-19-640x416