شما هم یکی از این کارها را کردید!…

۱- رفتید داخل اتاق، بعدش یادتون رفته برای چی اومده بودید، برگشتید، دوباره یادتون اومده!

۲- وقتی بچه بودید یه خورشید گوشه دفترتون می کشیدید.

۳- وقتی کوچیک بودید، فکر می کردید شکل قلب دقیقا همونجوری که نقاشی اش رو میکشن.

۴- در یخچال رو خیلی آروم می بستید تا ببینید کی لامپش خاموش میشه!

۵- کلید  برق  رو سعی می کردید بین روشن و خاموش نگه دارید. البته خودم این کارو تو سن ۲۶ سالگی انجام دادم!