قطعه شعری بسیار زیبا از قروغ فرخزاد که برای اکثر دوستان خالی از خاطره نیست.

ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر توام سنگین شده
ای به روی چشم من گسترده خویش
شادی ام بخشیده از اندوه بیش
همچو بارانی که شوید جسم خاک
هستی ام زآلودگی ها کرده پاک
ای تپش های تن سوزان من
آتشی در سایه ی مژگان من
ای مرا با شور شعر آمیخته
این همه آتش به شعرم ریخته
چون تب عشقم چنین افروختی
لاجرم شعرم به آتش سوختی
ای دو چشمانت چمن زاران من
داغ چشمت خورده بر چشمان من
پیش از اینت گرکه در خود داشتم
هر کسی را تو نمی انگاشتم

دختری در باغ