تحقیقی که توسط محققان دانشگاه Wake Forest University  صورت گرفته نشان می دهد که گونه ای از شب پره های ببری بنام Bertholdia trigona می توانند پیشگویی کنند که آیا خفاش قصد حمله به آنها را دارد یا نه !


بسیاری از خفاش ها از سونار برای شکار در شب استفاده می کنند. این پستانداران کوچک فریاد های مافوق صوت از خود تولید می کنند و سپس به دقت به بازتاب این اصوات گوش می دهند.با تشخیص اینکه چقدر طول می کشد تا بازتاب صدا به گوش برگردد خفاش می تواند فاصله خود تا شکار را محاسبه کند. آرون کورکوران Aaron Corcoran و ویلیام کانر William Conner متوجه شدند که Bertholdia trigona با پارازیت انداختن بر روی صداهای خفاش باعث اختلال در دستگاه سونار آن می شوند. این شاپرک های ببری صفحه ی کوتیکولی انعطاف پذیری در هرطرف سینه ی خود دارند که تیمبال tymbal نامیده می شود و جانور با ارتعاش آنها باعث ایجاد صداهای کلیک مانند با فرکانس بالا می شود. شب پره درست قبل از حمله خفاش بیش از ۴۵۰۰ کلیک در ثانیه تولید می کنند که باعث اختلال در دستگاه سونار خفاش می شود. نتایج این تحقیق که در نشریه پلاس وان به چاپ رسیده نشان می دهد که شب پره ی ببری می تواند بر اساس تغییر در توالی فریاد های خفاش و افزایش شدت صدا، تشخیص دهد  که آیا هدف حمله خفاش قرار خواهد گرفت   و چه زمانی باید شروع به استفاده از تیمبال کند. به طور معمول حمله ی خفاش با فریادهایی با فرکانس حد واسط شروع می شود  هرچه خفاش به شب پره نزدیک می شود تعداد فریاد ها هم افزایش می یابد که منجر به ایجاد تصویر دقیقی از محل شب پره می گردد . این تیم از دانشمندان نشان دادند که به محض اینکه خفاش شکار را شناسی و به سمت آن هدف گیری کرد توالی کلیک های شب پره به شدت افزایش می یابد که فرکانس تولید شده باعث منحرف شدن شکارچی از مسیر خود می شود. این پارازیت ها در ۹۳٪ مواقع موثر واقع می شوند اما وقتی تیمبال شب پره حذف شده باشد، خفاش در ۸۳٪ مواقع شب پره را شکار می کند.