هواپیمای آلمانی که سالها بعد مورد تقلید ارتش آمریکا قرار گرفت، در سال ۱۹۴۵ با طراحی پیشرفته اش همگان را خیره کرد.  این هواپیما که هورتون نام دارد و به دستور فرمانده نیروی هوایی آلمان، هرمان گورینگ و به دست دو برادر به نام های ریمان و والتر هورتون که افسران نیروی هوایی آلمان نازی بودند ساخته شد. نوع کامل شده ی این هواپیما در سال ۱۹۴۵ اولین پرواز خود را انجام داد.

هواپیمای قدرتمند نازی ها

از ویژگی های منحصر به فرد این هواپیما می توان به سرعت قابل توجه و مشخصات کنترل و هدایت اشاره کرد. شاین ذکر است که به دلیل پایان جنگ و سقوط آلمان این هواپیما به تولید انبوه نرسید. در زیر تصویر هواپیمای آمریکایی که از روی نسخه آلمانی هورتون طراحی شده است را مشاهده می کنید.