محققان توانستند با استفاده از شارژ وایرلس باتری وسایل پزشکی داخل بدن را شارژ کنند. این پیشرفت کمک می کند دستگاه های پزشکی مکمل بهتر و کوچک تری تولید شود، وسایلی مثل تنظیم کننده ضربان قلب یا محرک سیستم اعصاب. این پیشرفت توسط یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه استنفورد صورت گرفته. این محققان روشی را ابداع کرده اند که می توان توسط آن امواج را بدون ترس از عوارض جانبی، انعکاس یا متوقف شدن در اعماق بدن به باتری دستگاه ها رساند و آن را شارژ کرد. به این ترتیب زمینه برای تولید باتری های کوچک تر و دستگاه های کاراتر یاز می شود و محققان می توانند این دستگاه ها را در نواحی عمقی تری از بدن کار بگذارند. این گروه با کمک این روش دستگاه تنظیم ضربات قلبی ساخته اند که به اندازه یک دانه برنج است و دردسرهای دستگاه های قبلی را ندارد.