در گذشته به این مقوله پرداختیم که «سورئالیسم چیست؟» و نیز در چندین مطلب جداگانه به بررسی اینگونه تصاویر برخواسته از ذهن پرداختیم، نظیر:

امروز نیز با ما باشید تا سری جدیدی از تصاویر سورئال، اثر Igor Morski هنرمند لهستانی را با هم بررسی کنیم.

عکس سورئال (1)
عکس سورئال (2)
عکس سورئال (3)
عکس سورئال (4)
عکس سورئال (5)
عکس سورئال (6)
عکس سورئال (7)
عکس سورئال (8)
عکس سورئال (9)
عکس سورئال (10)
عکس سورئال (11)
عکس سورئال (12)
عکس سورئال (13)
عکس سورئال (14)
عکس سورئال (15)
عکس سورئال (16)