شعری زیبا از شاعری جوان و البته خوش ذوق، خانم «مهسا» با نام «سفر»، تقدیم به روح همیشه عاشق شما خوانندگان همیشگی WeAre.ir.

تصویر عاشقانه

امید بسته ام گر از اینجا سفر کنم
شاید مجال یاد تو را مختصر کنم

هیچت دل شکسته ی من در خیال نیست
باید که از خیال تو، من هم، حذر کنم

من از هزار زاویه پرداختم به تو
مهر از کدام گوشه ی قلبم به در کنم

اینجا، میان شهر تو تنهاترم ولی
راضی نمیشوم که ازین ره گذر کنم

من میروم، خیال تو را نیز میبرم
تا اینچنین سفرم بی خطر کنم