سریع ترین ورزشکار دونده دو ۱۰۰ متر جهان کیست؟ در حال حاضر Usain bilt دونده جامایکایی با رکورد ۹.۵۸ ثانیه، سریعترین دونده مرد تاریخ است. همچنین عنوان سریع ترین دونده زن جهان نیز در اختیار Florence Giffith-Joyner با رکورد جهانی ۱۰.۴۹ ثانیه است. در زیر لیست ۱۰ دونده برتر مرد و زن جهان با رکوردهایی که به جای گذاشته اند را می بینید.

سریع ترین دونده جهان

سریع ترین دونده دو ۱۰۰ متر مردان

رتبه
زمان (ثانیه)
نام ورزشکار
ملیت
تاریخ
در
۱
۹.۵۸
Usain Bolt
جامایکا
۱۶ August 2009
برلین
۲
۹.۶۹
Tyson Gay
آمریکا
۲۰ September 2009
شانگهای
۳
۹.۷۲
Asafa Powell
جامایکا
۲ September 2008
لوزان
۴
۹.۷۹
Maurice Greene
آمریکا
۱۶ June 1999
آتن
۵
۹.۸۴
Donovan Bailey
کانادا
۲۷ July 1996
آتن
۵
۹.۸۴
Bruny Surin
کانادا
۲۲ August 1999
سویل
۷
۹.۸۵
Leroy Burrell
آمریکا
۶ July 1994
آتن
۷
۹.۸۵
Justin Gatlin
USA
۲۲ August 2004
آتن
۷
۹.۸۵
Olusoji Fasuba
Nigeria
۱۲ May 2006
دوحه
۱۰
۹.۸۶
Carl Lewis
USA
۲۵ August 1991
توکیو
۱۰
۹.۸۶
Frankie Fredericks
Namibia
۳ July 1996
لوزان
۱۰
۹.۸۶
Ato Boldon
Trinidad and Tobago
۱۹ April 1998
والنو
۱۰
۹.۸۶
Francis Obikwelu
Portugal
۲۲ August 2004
آتن

سریع ترین دونده دو ۱۰۰ متر زنان

رتبه
زمان (ثانیه)
نام ورزشکار
ملیت
تاریخ
در
۱
۱۰.۴۹
Florence Griffith-Joyner
آمریکا
۱۶ July 1988
ایندیاناپلیس
۲
۱۰.۶۴
Carmelita Jeter
آمریکا
۲۰ September 2009
شانگهای
۳
۱۰.۶۵
Marion Jones
آمریکا
۱۲ September 1998
ژوهانسبورگ
۴
۱۰.۷۳
Shelly-Ann Fraser
جامایکا
۱۷ August 2009
برلین
۴
۱۰.۷۳
Christine Arron
فرانسه
۱۹ August 1998
بوداپست
۶
۱۰.۷۴
Merlene Ottey
جامایکا
۷ September 1996
میلان
۷
۱۰.۷۵
Kerron Stewart
جامایکا
۱۰ July 2009
رم
۸
۱۰.۷۶
Evelyn Ashford
آمریکا
۲۲ August 1984
زوریخ
۹
۱۰.۷۷
Irina Privalova
روسیه
۶ July 1994
لوزان
۹
۱۰.۷۷
Ivet Lalova
بلغارستان
۱۹ June 2004
پلدیو

 

 جستارهای مرتبط:

  • سریع ترین دونده جهان
  • سریع ترین دونده مرد
  • قهرمان دو ۱۰۰ متر جهان
  • قهرمان دو ۱۰۰ متر زنان
  • رکورد دو ۱۰۰ متر
  • سریع ترین دونده های جهان