مجموعه تصاویر فوق العاده زیبا از ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره صورت، اثر هنرمند عکاس Jon Duenas را با هم می بینیم.

ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره (1)
ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره (2)
ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره (3)
ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره (4)
ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره (5)
ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره (6)
ادغام تصاویر منظره در قالب تصاویر پرتره (7)

اگر به اینگونه تصاویر علاقمند هستید، مطالب زیر را از دست ندهید: