ساکورای صورتی ظریف، و یا شکوفه های گیلاس، در درجه اول با فرهنگ بومی ژاپن آمیخته است. این درختان همه ساله در فصل بهار در سراسر ژاپن شکوفه می دهند، اما زیبایی آنها هرگز پیر نمی شود، بنابراین برخی از زیباترین عکس های شکوفه های گیلاس در سال جاری در ژاپن را جمع آوری کرده ایم باشد که لذت وافر نصیبتان گردد.در ژاپن، شکوفایی ساکورا از ماه آوریل آغاز می شود ، زمانی که دانش آموزان به مدرسه بر می گردند و یا مردم  پس از تعطیلات به کار خود بر می گردند.شکوفه های گیلاس به سنت باستانی ژاپن از hanami، یا بساط پیک نیک زیر یک درخت ساکورا گره خورده است. این یک واقعیتاست که شکوفه گیلاس به شدت در هنر باستانی ژاپنی برجسته می باشد و  به یک جزء اصلی از هر دو هنر تاریخی و مدرن ژاپنی تبدیل شده است. هر چند این نیز بومی چین و کره می باشد، اما به طور کلی در درجه اول با فرهنگ ژاپنی در ارتباط است.