کارتون جزیره ی ناشناخته (سرنتی پیتی) رو یادتون هست؟ همیشه این خانم لورا فقط اسمش بود و خودش نبود.
بیخود نبود این پسره کونا سر و تهش رو میزدن میرفت پیش خانم لورا یه نونی تو روغنش میافتاده!!
اون موقع من نمیدونستم سانسور چیه تو دوران کودکی پیش خودم فکر میکرم این خانم لورا که هیچ وقت نمیبینمش حتما یه چیز خیلی خارق العاده هست مثل مامان چوبین اون موقع کارتن هارو سانسور میکردن اون زمان دیگه اینترنت و ماهواره هم نبود حقیقت رو بفهمیم

عکس مادر چوبین