آیا تا بحال فکر کرده اید که چرا به قاشق چایخوری میگن قاشق چایخوری؟!!
 باید عرض شود که قاشق چایخوری در قرن ۱۷ و ۱۸ام  و در کشور انگلستان به عنوان یکی از ابزار و وسایل آشپزخانه نظیر قاشق و چنگال مطرح شد. و دلیل نامگذاری آن هم این است که این وسیله، وسیله ای ساده برای ریختن شکر و همزدن چای بوده است. و بعدها در “سیستم اندازه گیری انگلیسی” واحد رسمی انتخاب شد که ۵ میلی لیتر ظرفیت داشت (که البته میتوانست ظرفیت های متفاوتی هم داشته باشد). در حال حاضر این وسیله به عنوان معیاری شناخته شده در جهان و آشنا برای عموم در اندازه گیری های نه چندان دقیق شناخته شده است.