شرکت های تولید کننده لوازم الکترونیکی به شدت در حال رقابت هستند و هیچ یک هم حاضر به از دست دادن کوچکترین فرصت هم نیستند.در زیر تلاش های اپل را می بینید برای عقب نیفتادن از رقبای آسیایی خود.

 

ساعت های هوشمند آیفون

Arch2O-Apple-iwatch-03-700x411

Arch2O-Apple-iwatch-04-700x546

Arch2O-Apple-iwatch-05-700x395

Arch2O-Apple-iwatch-06-700x533

Arch2O-Apple-iwatch-07-700x395