سوزان بئاتریس یک هنرمند خلاق است که با استفاده از ساعت های قدیمی مجسمه های بسیا زیبا و پیچیده ای را ساخته است. او این کار خود را برای حفظ محیط زیست انجام داده است. همچنین یک هنرمند استرالیایی به نام مایکل با استفاده از کلیدها و سکه های بازیافتی مجسمه های زیبایی را خلق کرده است. او زمانی که در حال تمییز کردن اتاق خود بود این ایده به ذهن او رسید و به جای دور ریختن کلیدها و سکه های قدیمی آنها را به مجسمه های زیبایی تبدیل کرده است. می توانید این مجسمه ها را در زیر ببینید.

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-1

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-2

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-3

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-4

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-5

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-6

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-10

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-11

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-12

recycled-metal-sculptures-key-coin-michael-moerkey-13

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-1

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-7

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-8

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-9

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-14

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-18

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-25

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-36

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-37

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-38

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-44

recycled-watch-parts-sculptures-vintage-antique-susan-beatrice-46