این قفسه های شش ضلعی از دوازده جعبه کادویی شش ضلعی در رنگ مختلف و دوازده آینه HÖNEFOSS ( آینه های HÖNEFOSS، آینه های شش ضلعی هستند که قابل نصب بر روی دیوارند.) ساخته شده است. سایز آینه ها باید از اندازه جعبه ها بزرگتر باشد و جعبه ها را باید درست در مرکز آینه بچسپانیم. برای نصب این قفسه ها بر روی دیوار ابتدا مرکز دیوار را علامت گذری کنید و یک شش ضلعی بچسپانید بقیه شش ضلعی ها را با توجه به سلیقه خود در اطراف شش ضلعی مرکزی بچسپانید. قفسه ها را با وسایل تزئینی کوچک پر کنید و از آن لذت ببرید. این قفسه ها علاوه بر زیبایی منزل شما با بازتاب نور در اتاق محیطی گرم و روشن را برای شما فراهم می کنند.