یک هنرمند ژاپنی به نام تاتسویا تاناکا (Tatsuya Tanaka) از سال ۲۰۱۱ شروع به ساخت یک دنیای میناتوری خلاق و بازیگوش با استفاده از وسایل و ابزار ساده ای که در اطراف وجود دارد کرده است. این وسایل شامل مواد غذایی و اشیاء روز مره ای است که در اطراف ما وجود دارد. او به مدت ۵ سال هر روز شروع به انجام این کار کرده است و کارهای او هر روز بهتر و بهتر می شود. تاناکا اقدام به جمع آوری این تصاویر خلاق در تقویم روزمره خود در فیس بوک و وب سایت خود کرده است. شما می توانید بقیه کارهای این هنرمند را از صفحه فیس بوکش دنبال کنید.

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-117

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-210

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-410

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-810

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-141

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-510

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-261

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-710

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-211

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-118

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-241

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-152

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-610

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-910

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-161

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-201

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-310

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-131

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-191

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-121

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-171

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-231

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-1010

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-181

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-221

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-251