آینه را می توان جزء وسایلی از منزل دانست که علاوه بر استفاده های فراوان می تواند به عنوان یک وسیله تزئینی در خانه نیز مورد استفاده قرار گیرد. می توانید با روش توضیح داده شده در زیر با وسایل خیلی ساده آینه ای بسازید که زینت بخش منزل شما باشد و هربار که از آن استفاده می کنید از هنر دست خود نیز لذت ببرید. این آینه ساده و مدرن را می توانید در هر نقطه بر روی دیوار آویزان کنید و برای هر مکانی نیز مناسب است. برای ساخت این آینه به یک صفحه دایراه ای نیاز دارید که می توانید از سر یک جعبه دایره ای شکل استفاده نمایید. وسایل مورد نیاز دیگر یک کمربند، رنگ متناسب با کمربند، پانچ برای سوراخ کردن چرم است. حال مطابق با روش نشان داده شده شروع به ساخت کنید.