به یقین هنر محدود به کتاب ها نیست و دیگر نمود های آن را در نقاشی ها، عکس ها و … دیده اید. در زیر تصاویری از تلفیق هنر و ساختمان را با هم می بینیم. ساختمانهایی بسیار عجیب که با هنرمندی خاصی ساخته شده اند. هنر بکار رفته در معماری بعضی از این ساختمان ها واقعا ستودنی است.

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (20)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (19)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (18)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (1)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (2)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (3)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (4)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (5)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (6)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (7)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (8)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (9)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (10)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (11)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (12)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (13)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (14)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (15)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (16)

ساختمان های عجیب و غریب,هنر معماری (17)

 

جستارهای مرتبط:

  • سازه های عجیب و غریب
  • ساختمان های عجیب و غریب
  • ساختمانهای زیبا
  • عجیب ترین ساختمانهای دنیا
  • زیباترین سازه های سراسر جهان