Enrique Luis Sardi طراح قابل ونزوئلایی، فنجان قهوه ای را با نام تجاری «قهوه ایتالیلایی» طراحی کرده است که خصوصیات جالبی دارد. این فنجان قهوه را می توانید با قهوتان بخورید! دیواره داخلی فنجان با شکر و تخم مرغ عایق شده است. که باعث خوشمزه تر شدن قهوه و ضد آب شدن فنجان می شود.
عکس های این فنجان خوراکی در زیر ملاحظه می فرمایید.

فنجان قهوه خوردنی (1)
فنجان قهوه خوردنی (2)
فنجان قهوه خوردنی (3)