مثبت اندیشی و خوشبینی یعنی توانایی دیدن جنبه های خوب وقایع و پدیده ها که با نگرش و انتخاب های خوب و سازنده و امیدوار کننده اتفاق می افتند.

اگر نگرشی با خوشبینی و امیدواری همراه باشد؛ احساسات مثبت و موفقیت را به همراه خواهد داشت. برای این کار همه ی انتخاب هایمان در سطح گفتار، پندار و کردار باید مثبت و امیدوار کننده باشند. برای موفقیت در این کار باید ضمیر ناخودآگاهمان را به خوش بینی عادت دهیم ولی از آنجاییکه ضمیر ناخودآگاه بر حسب عادت معمولا از افکار و نگرش های منفی را نیز انتخاب می نماید؛ باید برای این کار مصمم باشیم و به خودمان فرصت تغییر را بدهیم. باید که مراقب چشم ها؛ گوش ها و زبانمان نیز باشیم. افکار مثبت معمولا بسیار قدرتمندتر از افکار منفی هستند. چون هیچ کسی برای خودش آرزوی منفی ندارد. وقتی که خواست قلبی و باطنی با موفقیت و امیدواری همراه باشد و گفتار و کردار و افکار و ضمیر ناخودآگاه نیز ان را همراهی کنند؛ مثبت اندیشی و خوشبینی و نقش بستن آنها در ضمیر ناخودآگاه و در نتیجه تولید افکار مثبت حتمی خواهد بود.

hapy weare

اعمال و گفتار و پندارهای نیک را باید برای حصول خوش بینی و مثبت اندیشی با هم متحد و همنوا سازیم.

پندار خوب: پندار یعنی نگرش، تصور تحلیل، نظر و اندیشه. پندار مفهومی گسترده دارد. برای خوشبین شدن باید پندارمان را بخوبی انتخاب کنیم و خوبی ها و جنبه های خوب پدیده ها و وقایع را ببینیم. جنبه هایی که احساسات خوب را در ما بوجود می آورند.به خوبی ها فکر کرده و آنها را تحلیل کنیم. و از اندیشیدن به جنبه های منفی هر چیزی بپرهیزیم. در واقع باید انتخابگر پندارمان باشیم. ضمیر ناخودآگاهمان بطور دائم به تثبیت پندارهایمان در خواب و بیداری مشغول است و سعی می کند که به آنها واقعیت ببخشد.

گفتار خوب: گفتارمان نیز تاثیرات شگرفی بر ضمیر ناخودآگاهمان دارند. گفتگوهای درونی و آنچه که به زبان بیان می شوند در ذهنمان ثبت میگردند و ضمیر ناخودآگاهمان در خواب و بیداری آنها را مرور می کند و سعی می کند آنها را به عینیت در آورد. در گذشته مرسوم بود که نام بیماری های لاعلاج را بر زبان نمی آوردند و می گفتند شگون ندارد. این تفکر آنها صحیح بود. چون نباید صحنه ها و پیشامدهای ناگوار را تشریح و تفسیر و تعریف کرد. در صورت ضرورت با یکبار گفتن و با ایماء و اشاره باید از آنها گذشت. ولی تعریف کردن  از هر واقعه ی ناخوشایدی موجب جذب آن توسط ضمیر ناخودآگاه خواهد بود. اگر مردم از قدرت نفوذ و تاثیر کلام بر ضمیر ناخودآگاه و زندگی شان آگاهی لازم را داشتند هیچگاه جرات نمی کردند از واژه ها و کلمات ناگوار، منفی و ناامید کننده استفاده کنند و یا در این باره سخنان منفی بر زبان آورند.

کردار خوب: کردار خوب موجب احساسات مثبت و آرامش می گردد. ولی کردار بد و نادرست موجب پریشانی، نگرانی و عذاب وجدان خواهد بود و در نتیجه رنج به همراه خواهد داشت. یاری رساندن به مردم از نظر مادی و مخصوصا معنوی و کاری که همسو با طبیعت، هستی و وجدان انسان سالم باشد موجب رضایت باطنی می گردد. ما باید صداقت را در اعمال خود بکار گیریم، و اگر از این توانایی خود استفاده نکنیم مضمحل خواهد شد. هر کسی که از توانایی های خدادادی خودش را به درستی استفاده نکند از بین خواهد رفت. کردار خوب از پندار و گفتار خوب نشات می گیرد. و انسان زمانی به آرامش و درک حقایق نایل می آید که هر سه ویژگی را در زندگی خود جاری سازد.