این ها دانه های برف است که به وسیله یک دوربین تقویت شده با یک لنز فوق العاده قوی گرفته شده .

به تصاویر نگاه کنید که چقدر زیبا هستند و چقدر قوانین هندسی در آن رعایت شده اند، حتی در جزعی ترین جزئیات .راستش را بخواهید الان دارم به این فکر میکنم که خداوند چقدر هنرمند و خوش سلیقه است .ما باید به خاطر داشتن چنین خدای هنرمندی خدا را شکر کنیم .

snowflake-closeup2-550x412 snowflake-closeup4-550x412 snowflake-closeup5-550x412 snowflake-closeup6-550x412 snowflake-closeup7-550x412 snowflake-closeup8-550x412 snowflake-closeup9-550x412snowflake-closeup-550x412snowflake-closeup10-550x423